Tingimused Gabrieli Loomade Elu MTÜ-st kassi võtmiseks

Turvakodust loovutatakse kass uude koju järgmistel tingmustel.

 • Kui huviline on looma välja valinud ja soovib tulla Gabrieli Loomade Elu MTÜ kassituppa kassiga tutvuma, täidab ta loomavõtja küsimustiku.
 • Loomavõtja peab olema vähemalt 18-aastane ja võtma loomale järele tulles kaasa isikut tõendava dokumendi.
 • Kassile järele tulles tuleb kaasa võtta transpordipuur.
 • Gabrieli Loomade Elu MTÜ ei transpordi kasse, kassidele tuleb ise järele tulla.
 • Gabrieli Loomade Elu MTÜ ei loovuta looma kingituseks, loomavõtja peab olema looma uus omanik.
 • Turvakodu eesmärgiks on tagada igale hoole alt lahkunud loomale kindel ja armastav kodu. Selleks sõlmib turvakodu iga loomaomanikuga loovutuslepingu. Gabrieli Loomade Elu MTÜ võib keelduda looma loovutamisest ükskõik kellele ükskõik mis põhjusel.
 • MTÜ-s Gabrieli Loomade Elu tuleb tasuda loovutustasu kas loomale järele tulles kohapeal või enne järeletulemist.
 • Uus pere hoolitseb kassi eest hästi, järgides Eesti Vabariigis kehtivat loomakaitseseadust, enda ja looma asukohas kehtivat kasside, koerte ja lemmikloomade pidamise eeskirja ning teisi lemmiklooma pidamisel kehtivaid loomakaitse ja -heaolu alaseid õigusakte. Ta on oma lemmikule hea peremees.
 • Omanik kinnitab, et on teadlik kassile täisväärtusliku elu jaoks vajalikest tingimustest, lubab tagada talle tingimused loomuomaseks käitumiseks ja teha kõik tema heaoluks vajaliku.
 • Omanik valib sobiva veterinaarkliiniku ja registreerib võetud kassi kliiniku patsiendina, tagamaks kassile regulaarse veterinaarjärelevalve. Omanik jälgib, et kass saaks kindlate ajavahemike järel (olenevalt kassi vajadustest, kuid mitte harvem kui iga kolme aasta tagant) uuesti vaktsineeritud. Kassipojale kindlustatakse kordusvaktsiin koos marutaudi vaktsiiniga ühe kuu möödumisel esmavaktsiinist, kui seda pole veel tehtud. Looma haigestumisel kontakteerutakse kohe veterinaariga. Uus pere on teadlik, et loomadel võib olla peitehaigusi ning jälgib kassi tervist ja käitumist, et avastada haigused võimalikult vara ja tagada kassile vajalik ravi. Soovi korral aitab MTÜ Gabrieli Loomade Elu jõu ja nõuga. Vajadusel ära karda abi paluda!
 • Omanik järgib Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määrust nr 130 hulkuvate loomade kohta ja oma elukohajärgse omavalitsuse vastavaid eeskirju. Seetõttu hoiab ta loovutatud kassi ainult endale kuuluval või tema kasutuses oleval territooriumil ja takistab igati tema hulkuma minemist. Kassiga avalikus kohas viibides tagab omanik selle, et loom on alati minu järelevalve all, vältimaks kassi kaotsiminekut ja tema traumeerimist. Omanik teab, et hulkuvad loomad kuuluvad kehtivate seaduste järgi igas omavalitsuses püüdmisele ja hukkamisele ning vastavad asutused tegutsevad aktiivselt enamikus maakondades. Kassi kadumisel tuleb kindlasti teavitada ka MTÜ Gabrieli Loomade Elu, sest nii saame kohe käivitada otsimiskampaania.
 • Kui kass raskelt haigestub ja on raskusi ravimisega, võib omanik ühendust võtta MTÜ-ga Gabrieli Loomade Elu. Kuna raviarved võivad olla suured, leiame ühiselt võimaluse kõik protseduurid ära teha, et kass abita ei jääks.
 • Juhul kui ei ole looma mingil põhjusel võimalik edasi pidada, teatab omanik sellest viivitamatult MTÜ-d Gabrieli Loomade Elu. Välistamaks kassi sattumist tänavale “ei kellegi kassiks” võtab MTÜ kassi tagasi või otsib talle uue kodu, kui loom uuele omanikule mingil põhjusel ei sobi ning ta soovib loomast loobuda.
 • Looma võtjal ei ole õigust hukata võetud looma või anda edasi uuele omanikule ilma MTÜ Gabrieli Loomade Elu kirjaliku nõusolekuta. Omaniku vahetusel teeb MTÜ muudatused lemmikloomaregistris. Kui omaniku tavapärane veterinaarkliinik ei leia kassile ravi, kontrollib MTÜ haiguslugu oma kliinikus, et veenduda otsuse õigsuses.
 • Pärast kassi võtmist annab uus kodu MTÜ-le Gabrieli Loomade Elu teada tema käekäigust. Võimalusel võiks saata ka fotosid ja kirjeldusi tema elust – turvakodul on alati rõõm teada, kuidas tema kunagistel hoolealustel läheb!
 • Kassi väärkohtlemise kahtluse korral lubab uus omanik MTÜ-l Gabrieli Loomade Elu tulla tutvuma talle loovutatud kassi üldise seisundiga, eelnevalt mõistliku aja jooksul kokku lepitud ajal.
 • Juhul kui tuleb kaebusi ja on näha, et loovutatud looma on väärkoheldud ning tema elutingimused on vastuolus kohaliku omavalitsuse lemmiklooma pidamise eeskirjaga või loomakaitseseadusega või kassile ei ole tagatud loomuomaseid tingimusi, on MTÜ-l Gabrieli Loomade Elu õigus loom omanikult ära võtta, kompenseerimata loomale tehtud kulutusi. Kui lemmiklooma pidamisel tekib raskusi, võib alati MTÜ-lt nõu küsida!
 • Omanik on nõus, et tema looma kiibinumbri sisestamisel avalikku otsingusse avaldatakse tema nimi, aadress ja telefon. Kassi andmeid saab omanik kontrollida portaalist www.llr.ee, kuhu MTÜ Gabrieli Loomade Elu kiibinumbri sisestab. Omaniku või telefoninumbri muutumisel tuleb teavitada MTÜ-d Gabrieli Loomade Elu, et oleks võimalik andmeid uuendada. Nii leiab loom kaotsi minnes alati kodutee üles. Gabrieli Loomade Elu MTÜ loovutatud lemmikloomad registreeritakse Lemmikloomaregistris (www.llr.ee).

 

Miks küsib turvakodu loovutustasu ja annetusi?

Gabrieli Loomade Elu MTÜ on mittetulundusühing ja loomi saab ravida, steriliseerida-kastreerida, kiipida ning turvakodus hoida ainult tänu annetustele ja loovutustasudele.

Loovutustasuks palume annetada 50 eurot, mis jääb teiste abivajavate kiisude aitamiseks.

 

Loovutustasu sisaldab:

 • veterinaari ülevaatust;
 • vaktsineerimist kompleksvaktsiini ja marutaudivaktsiiniga;
 • sise- ja välisparasiiditõrjet;
 • mikrokiipi ning kiibi kandmist üle-Eestilisse lemmikloomaregistrisse (www.llr.ee);
 • lemmikloomapassi;
 • steriliseerimist või kastreerimist;
 • turvakodu abi looma käitumis- või terviseprobleemide korral.